Hoppa till huvudinnehåll
Research team

Forskningen bakom

Livsstilsverktyget finns tillgängligt här och bygger på en ny forskningsbaserad metod där information om hälsa och levnadsvanor kombineras med reflekterande frågor för att hjälpa människor att sätta hälsoråden i ett större perspektiv, bli mer medvetna om sina vanor och utforska vilka råd som passar i den egna vardagen.

Verktyget har utvecklats vid Göteborgs och Lunds universitet sedan 2014. Studien är öppen för alla i Sverige över 35 år. Syftet är att undersöka i vilken grad verktyget förebygger ohälsa. Deltagarna fördelas slumpmässigt mellan en kontrollgrupp och en grupp som får tillgång till verktyget. Under tre år analyserar vi om riskfaktorer för ohälsa och utvecklingen av livsstilssjukdomar minskar hos de som använder verktyget jämfört med kontrollgruppen. Målet är att verktyget ska få bred tillämpning i folkhälsoarbetet.

Teamet Forskningsteam

Anders Rosengren

Leg. Läkare / Professor

Anders Rosengren är professor i molekylär medicin och läkare. Han har en bred bakgrund inom molekylär och kliniska forskning och har erhållit internationella och nationella forskningsanslag på högsta nivå, inklusive Europeiska Forskningsrådet och Vetenskapsrådet. Hans forskning har publicerats i internationella tidskrifter som Science, Cell Metabolism, Nature Communications och Science Translational Medicine. Han har utsetts till en av Framtidens Forskningsledare i Sverige av Stiftelsen för Strategisk Forskning och till Ragnar Söderbergforskare i medicin. Anders Rosengren leder forskningsinitiativet, skriver innehållet och är ansvarig prövare för forskningsstudien.

Birgitta Abrahamsson

Studiekoordinator

Birgitta Abrahamsson har under tre decennier arbetat med prevention och behandling av livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes i primärvården i Göteborgsområdet. Sedan 2017 arbetar hon som studiekoordinator och leder alla aktiviteter med våra samarbetspartners, har regelbunden kontakt med våra studiedeltagare och bidrar till innehållet på verktyget.

Svetlana Johansson

Studiekoordinator

Svetlana Johansson, leg biomedicinsk analytiker och har under många år arbetat i södra Sverige både kliniskt och med stora populationsstudier om livsstilssjukdomar. Sedan 2021 arbetar hon som studiekoordinator och sköter de kliniska delarna av forskningsstudien om Livsstilsverktyget och bidrar till innehållet på verktyget.

 

 

Samarbeten

För att möjliggöra detta initiativ har vi samarbetat med en rad experter, inklusive:

 • Paul Tyler
  Expert på användarvänlighet
 • Emelia Mellergård
  Klinisk psykolog
 • Malin Bäckman
  Klinisk psykolog
 • Gunilla Willstéen
  Dietist
 • Step​​hen Friend
  Prof. Digital hälsa, University of Oxford, tidigare Apple Inc.
 • Awave
  Webbyrå

Kontakt

Livsstilsverktyget görs tillgängligt inom ramen för en stor forskningsstudie. För att gå med i studien och börja använda verktyget så klicka här.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har återkoppling eller förslag till förbättringar.

Epost: livsstilsverktyget@gu.se

Press

För alla frågor rörande press och media, vänligen kontakta oss via livsstilsverktyget@gu.se och ange ”Press” i rubriken.