Hoppa till huvudinnehåll

Ett nytt sätt att befrämja existentiell hälsa har utvecklats vid svenska universitet med stöd av Svenska kyrkan

Satsningen har resulterat i det digitala Livsstilsverktyget och boken Hela livet, som nu görs tillgängligt som ett kontinuerligt stöd för församlingsmedlemmar och kyrkans personal som en hjälp och inspiration i arbetet med existentiell hälsa.

Utifrån bl.a. Dag Hammarskjölds Vägmärken, Tomas Tranströmers poesi och den senaste hälsoforskningen ges fördjupande tankar om hur kropp och själ hänger samman. Viktiga livsfrågor vävs ihop med konkreta redskap för att hantera stress, ensamhet, relationer, sorg m.m.

Välkommen att ta del av ett inspelat webbinarium från den 10 februari för all personal i Svenska kyrkan om ny kunskap inom existentiell hälsa och om denna satsning.

Se webbinariet om existentiell hälsa här

 

Hela livet och Livsstilsverktyget kompletterar varandra och kan användas för

  • Församlingsmedlemmar som behöver stöd mellan eller efter själavårdande samtal
  • Samtalsgrupper, där en läsguide för boken och/eller verktyget har tagits fram för Svenska kyrkan tillsammans med Sensus
  • Personalens egna reflektioner

 

Boken Hela livet och läsguiden kan du beställa via lokala Sensus-kontoret eller via lisa.carr@sensus.se

Livsstilsverktyget kan både personal och församlingsmedlemmar ta del av kostnadsfritt via knappen nedan, och inom ramen för en forskningsstudie undersöker vi hur det kan förbättra existentiell hälsa och förebygga sjukdom.

 

Så här använder du verktyget

Verktyget handlar om stress, sömn och oro. Om relationer och ensamhet. Om mat, motion och mikrovanor. Det stimulera tankar och ger aha-upplevelser om både stora livsfrågor och konkreta vardagstips som hjälper dig hantera livets upp- och nergångar. 

Inga fysiska besök ingår och du är välkommen att delta oavsett var du bor i Sverige. Du använder verktyget på egen hand och får tillgång till en mängd tips och vetenskapliga fakta att reflektera över för att med små steg nå ännu mer hälsosamma vanor.

Du får också del av exklusiva webbinarier samt inspirerande samtal om hälsa.

Mer information om studien

Anmäl dig till studien

"Vad kan jag ta för steg redan idag för att leva hälsosamt på ett sätt som passar mig?"

Ett verktyg byggt på forskning

En flerårig studie vid svenska universitet har hittills visat bättre blodtryck, vikt och blodsocker, högre muskelmassa samt ökat välmående hos de som använt verktyget.

Du kan läsa mer om de vetenskapliga resultaten hittills bl.a. i Nature publishing journal Digital Medicine och i Best practice Nordic.

Vi expanderar nu studien och välkomnar vi dig att delta för att både ta hand om din egen hälsa och bidra till viktig forskning.

Om du vill använda Livsstilsverktyget inom en organisation, ett företag eller inom vården så kontakta oss direkt via livsstilsverktyget@gu.se.

Anmäl dig till studien

Anders Rosengren

Hej,

Jag heter Anders Rosengren och forskar sedan 20 år tillbaka om hälsa och livsstilssjukdomar. Under den här tiden har en fråga växt fram och blivit alltmer central för mig:

Varför har vi så svårt att prioritera hälsan i vardagen trots att vi värdesätter den så högt?

Så föddes idén till Livsstilsverktyget. Det innehåller informativa texter, inspirerande aktiviteter och öppna frågor för att sporra dig att använda den senaste kunskapen och prioritera hälsan i din vardag. Det är därför så glädjande att många användare berättar för oss hur verktyget sår frön som gror, att när de väl har börjat använda verktyget regelbundet så börjar saker hända.

Vi hoppas att du ska känna dig varmt välkommen och få mycket glädje av verktyget!

Vi i forskningsteamet hälsar dig välkommen till studien om Livsstilsverktyget!

Du anmäler dig till studien via knappen här nedan.